Kuulun blogi

Vuosi 2015 - sosiaalinen media ja markkinointi

Posted by Taru Pulkkinen on 22.12.2014 13:51

Find me on:

Kerro kerro some-kuvastin, mitä vuosi 2015 tuo tullessaan?

Juhlapyhät ja uusi vuosi ovat taas täällä! Mitä ensi vuodelle ennustetaan? Onko yrityksesi uuden vuoden lupaus laajempi verkkonäkyvyys, paremmin tavoitetut asiakasryhmät tai sosiaalisen median suunnitelmallinen hyödyntäminen liiketoiminnassa? Kokosimme ennusteita ensi vuoden some-markkinoinnin trendeistä!

 

Facebook mainostaminen

Facebook mainostuksen kasvamisen myötä myös mainostamisen hinta nousee

Jo kuluvan vuoden aikana Facebook teki uudistuksia, joiden myötä etenkin yrityssivujen päivitysten näkyvyys tykkääjille pieneni radikaalisti. Vuodelle 2015 ennustetaan lisää samanlaisia muutoksia, mikä lisää yrityssivujen päivitysten näkyvyyden kasvattamista maksullisella mainonnalla.

Ad Week:n artikkelin mukaan Facebook mainosten hinta on noussut vuoden
2013 ja 2014 välillä 10%. Tämän kehityksen uskotaan jatkuvan myös vuonna 2015. Edelleen sosiaalisessa mediassa mainostamisen hinta on selkeästi esimerkiksi printtimedian hintoja edullisempi, mutta yhä tärkeämpää tehokkaan kampanjoinnin toteutuksessa tulee olemaan tarkka mainosten kohdentaminen ja kohderyhmän tuntemus.

 

twitter mainostaminen

Mainostaminen Twitterissä lisääntyy

Twitter on kuluvan syksyn aikana kehittänyt mainostusmahdollisuuksia monipuolisiksi ja joustaviksi. Vuodelle 2015 ennustetaankin, että yhä enenevässä määrin myös pienet ja keskisuuret yritykset panostavat Twitter-mainostukseen. Uusitut mainostamisen prosessit mahdollistavat mainostamisen perustuen toivottuihin suoritteisiin ja tuloksiin, eikä ainoastaan klikkauksiin ja re-tweetteihin. Nämä uudet kampanjat ovat vielä beta-vaiheessa, mutta niiden uskotaan saavuttavan suuren suosion tulevan vuoden aikana, kun yritykset pyrkivät yhä tarkemmin saamaan kiinni liideistään ja sitouttamaan asiakkaitaan sosiaalisessa mediassa.

 

Instagram vuonna 2015

Instagram jatkaa voittokulkuaan

Kuviin perustuvan mainonnan uskotaan räjähtävän Instagramissa vuoden 2015 aikana. Yli 200 miljoonaa kuukausittaista käyttäjää takaavat Instagramin ykköspaikan visuaalisena sosiaalisen median markkinointikanavana. Instagramin video-ominaisuuden arvellaan jatkossa olevan yksi tärkeimpiä markkinointikeinoja, kun tavoitellaan nuorta kohderyhmää. Social Media Marketing toimialaraportin mukaan 42% mainostajista aikoo lisätä Instagramin käyttöä vuoden 2015 aikana!

 

Linkedinin erikoisrooli B2B kanavana

Vuonna 2015 LinkedInin uskotaan kasvattavan eroaan muihin sosiaalisen median kanaviin
ja keskittyvän entistä enemmän vain B2B markkinoinnin kasvattamiseen. Social Media Examiner -tutkimuksen mukaan 88% B2B -yrityksistä käyttää LinkedIniä ja 89% Facebookia. Forbes ennustaa, että vuoden 2015 aikana LinkedIn kiilaa Facebookin ohi B2B-markkinointikanavana.

 

Linkedin on b2b some

Reaaliaikainen markkinointi

Useat yritykset tutkivat syksyn 2014 aikana reaaliaikaisen markkinoinnin mahdollisuuksia. Reaaliaikainen markkinointi sosiaalisessa mediassa vaatii yritykseltä jatkuvaa läsnäoloa, keskustelua ja kuuntelua, sekä mahdollisuuksiin tarttumista hetkessä. Tarkasti määritellyn perinteisen kampanjoinnin uskotaan vähenevän vuoden 2015 aikana ja markkinoinnin muuttuvan entistä enemmän pitkäjänteiseksi sisältötyöksi. Asiakkaat seuraavat yrityksiä verkossa ja odottavat nopeatempoista reagointia niin ajankohtaisiin ilmiöihin, asiakaspalautteisiin, tarjouksiin kuin kyselyihinkin. Asiakas tekee hetkessä päätöksen siitä, sitoutuuko hän brändiin vai ei. Tästäkin syystä sosiaalisen median näkyvyys, www-sivut ja some kanavat on oltava ajantasalla ja toimivat tulevana vuonna!

 

SÄhköpostimarkkinointi

Sähköpostimarkkinointi kasvattaa merkitystään

Mobiililaitteiden käyttö kasvaa entisestään vuonna 2015. Mobiilin vaikutukset sähköpostimarkkinointiin ovat kiistattomat - markkinointikirjeen on oltava helppolukuinen, kuvien latauduttava sopivan kokoisina ja tekstin oltava ytimekästä ja selkeää myös mobiililaitteella luettaessa. HubSpotin Science of Email 2014 -raportissa kyselyyn osallistuneista käyttäjistä 2/3 totesi, että haluaisi sähköpostimarkkinoinnin sisältävän enemmän kuvia ja vähemmän tekstiä. Esteettisyyden, tehokkaan kuvaviestinnän ja napakkuuden uskotaankin olevan avaimet vuoden 2015 sähköpostimarkkinoinnissa onnistumiseen!

 

laadukas sisältö on somemarkkinoinnin ydin

Kokonaisuudessaan vuosi 2015 tulee entisestään kirkastamaan markkinoijille laadukkaan sisällön merkityksen. Sosiaalinen media ei ole enää markkinoinnin villi länsi, vaan lupausten maa niille, jotka panostavat asiakassegmenttien tarkkaan määrittelyyn ja analysoivat asiakkaidensa some-käyttäytymistä. Vuonna 2015 päästään vaikuttaviin tuloksiin hyvällä pohjatyöllä, tehokkaalla ja oivaltavalla some-strategialla ja laadukkaalla monikanavaisella sisällöllä!

 

Lisää blogikirjoituksia:

[smart_archives]

Topics: Yleinen

Sometoimisto Kuulu Oy

Kuulu on sosiaaliseen mediaan ja videomarkkinointiin erikoistunut digimarkkinointitoimisto.

Tarjoamme digitaalisen sisällöntuotannon palveluita sekä sosiaalisen median koulutuksia!

Teemme vaikuttavaa digitaalista sisältöä, joka tuottaa tuloksia - yrityksille, joilla on rohkeutta uudistaa omaa viestintäänsä!

 

 

Olemme Googlen partneritoimisto!

Uutiskirje

Tilaa Kuulun uutiskirje, niin saat ajankohtaiset somevinkit suoraan sähköpostiin!

 

TILAA UUTISKIRJE