Me Kuululla toimimme arvopohjaisesti, siispä ne ovat meille tärkeitä.

Työyhteisön toimivuuden kannalta on erityisen tärkeää, että yrityksen ja työntekijän arvot ovat lähellä toisiaan. Meille on tärkeää, että jokainen työntekijä voi allekirjoittaa arvomme ja että työtä on mielekästä tehdä.

Työntekijöiden sitoutuminen yrityksen arvoihin ja yhteiseen tekemiseen vaikuttavat myös yrityksen menestymiseen. Sellaisilla yrityksillä, joilla arvot ohjaavat työntekemistä ja määrittävät työnteon suunnan, on parhaat mahdollisuudet menestyä. Silloin työntekijöillä on myös mahdollisuus kehittyä ja kasvaa yrityksen mukana ja koko yritys pystyy kehittämään toimintaansa paremmaksi – yhdessä.

Meillä Kuululla toteutetaan ja noudatetaan viittä arvoa, jotka ovat:

  1. vuorovaikutus
  2. innostuminen
  3. onnistuminen
  4. ammattitaito
  5. muutos ja mielenrauha