Korkea laatu markkinointiviestinnässä on tärkeä imagollinen tekijä, viestittiinpä toisille yrityksille tai kuluttajille. Video toimii viestinviejänä hyvin, mutta katseluaikojen lyhentyessä ja liikkuvan kuvan yleistyessä videot katoavat massaan. Joukosta erottumiseen ja mielenkiinnon herättämiseen vaaditaan videolta koko ajan enemmän ja enemmän. Sosiaalisessa mediassa vieläpä suuri osa videoista katsotaan ilman ääntä, joten pelkän videon tehokkuus viestinviejänä käy aina haasteellisemmaksi.

Selkeytä, tiivistä ja käytä grafiikkaa

Videon viestinvälitystehoa saa parannettua yksinkertaistamalla, selkeyttämällä ja tiivistämällä kerrontaa. Grafiikka ja animaatiot ovat täsmälääke tähän ongelmaan. Sosiaalisessa mediassa julkaistavissa videoissa tekstitykset ovat käytännössä pakolliset, sillä videoita katsotaan usein mobiililaitteella ilman ääniä. Liikkuva grafiikka toimii myös koukkuna ja tuo videolle kaivattuja lisäkatselusekunteja.

Grafiikan edut markkinoinnissa

Grafiikka on suurimpana apuna silloin kun halutaan käyttää lyhyt aika mahdollisimman tehokkaasti halutun viestin kerrontaan. Graafisten elementtien avulla vaikeita asioita saa havainnollistettua ja koko videota tiivistettyä. Kansainväliseen levitykseen tehtävissä videoissa ja eri kieliversioiden parissa grafiikasta on paljon hyötyä – tekstien vaihtaminen riittää, eikä koko videota tarvitse kuvata uudestaan.

Loistavia tilanteita grafiikalla esitettäviksi ovat esimerkiksi:

  • Data, jossa on paljon numeroita. Tilastot, diagrammit, käyrät ja käppyrät.
  • Tuotteen tai prosessin toiminnallisuuden havainnollistaminen. Käyttöohjeet, tuoteperheen ominaisuuksien avaaminen.
  • Monimutkaisten prosessien, kuten lentokentän toiminnan avaaminen. Asiakaspolun esittäminen.

Grafiikan ja videon yhdistämisen kolme vaihtoehtoa

Jos halutaan tehdä tunteisiin ja empatiaan vetoava tarina, jossa katsojan halutaan samaistuvan johonkin henkilöön, kannattaa jäättää grafiikka minimiin. Tärkeämpää on keskittyä ihmiseen ja näyttää samaistuttavan henkilön sellaista reagointia, mitä halutaan katsojan tuntevan. Tällaisessa tapauksessa grafiikka tarinan päällä jopa haittaa tavoiteltua tulosta. Tällainen perinteinen mainosvideo on kuitenkin oikein tehtynä edelleenkin erittäin tehokas viestinvälittäjä, etenkin brändikuvan vahvistamisessa ja tunteisiin vetoavassa viestinnässä.

Grafiikan ja kuvatun videon yhdistelmä on monikäyttöisin ja nykyisin käytetyin tapa. Se mahdollistaa erilaisten tuotteiden, palveluiden yms. markkinoinnin laajasti, ja sopii useimpiin markkinointiviestintä- ja videomarkkinointitarpeisiin.

Esimerkiksi puhuva ihminen voi antaa kasvot tuotteelle, brändille, yritykselle tai vaikkapa asiakkaalle, joka asiakastarinassaan kertoo markkinoitavan tuotteen parhaista puolista. Tähän puheen päälle voi nostaa animoituna grafiikkana kuvan tuotteesta ja juuri niistä tuotteen loistavista ominaisuuksista mistä sillä hetkellä kerrotaan.

Grafiikan käytön maksimointi on pisimmälle viety askel. Tällöin kuvattu, live-action -video jää jopa kokonaan pois. Pelkän liikkuvan grafiikan käyttäminen sopivaan viestiin on erittäin tehokas viestin välittämisen keino. Viesteissä, joissa tuote tai palvelu on pääosassa, pystytään grafiikalla keskittymään täysin tuotteen ominaisuuksien avaamiseen. Tähän tilanteeseen ei tarvita ihmiskasvoja viemään huomiota pois tuottesta. Kieliversioiden tekeminen helpottuu kansainvälistä markkinointia ajatellen, sillä tekstit ja grafiikat ovat helposti päivitettävissä eri versioiden välillä. A/B-testauksessa tekstien helppo muokattavuus on myös kovasti hyödyksi.

Oikean tyylin valinta

Suurimpana kysymyksenä kannustaisin miettimään, millaisella viestillä asiakas halutaan lumota; isketäänkö tunteisiin vai järkeen? Halutaanko kärjistetysti saada asiakas tuntemaan, että elämänlaatu ilman tätä uutta asiaa ei ole tarpeeksi hyvä, vai tietämään, että on maailman järkevin päätös juuri nyt hankkia juuri tämä tuote tai palvelu.

Yhtä oikeata tapaa viestin välittämiseen ei ole olemassa. Te tunnette tuotteenne tai palvelunne parhaiten, ja me tunnemme keinot ja kanavat sen markkinointiin. Yhdessä löydämme parhaan tavan välittää viesti kohteeseen. Ota yhteyttä niin tehdään teillekin superhieno video, animaatio tai näiden yhdistelmä − juuri teidän tarpeeseenne.

Pyydä tarjous yritysvideosta

Kuuntele kirjoittajan haastattelu podcastissamme!

Katso tekemiämme videoita

Kuulun tekemiä yritysvideoita

8 vinkkiä parempiin yritysvideoihin

Yritysvideo on yksi tehokkaimmista markkinointivälineistä.

Videotuotanto

Viisi vinkkiä paremman videon luomiseen

Näillä viidellä vinkillä teet parempia videoita.

Videotuotanto