Somessa on helppo kuuluttaa omien tuotteiden parhautta kaikelle kansalle, mutta pelkkä somessa huutelu ei takaa, että kaikki kansa niitä tahtoisi ostaa. Kohdeyleisön määrittäminen ja heidän somekäyttäytymisensä ymmärtäminen on tärkeää, mutta unohtuu valitettavan monelta. Tavoitteesi tuskin on ärsyttää ihmisiä markkinoinnillasi? Tämänkertainen somevinkki käsittelee sosiaalisen median integroimista osaksi yrityksen toimintaa.

Some osaksi strategiaa

Monessa yrityksessä somea pidetään täysin muusta toiminnasta erillisenä toimintona, jolla ei ole mitään tekemistä muun toiminnan kanssa. Somen integroimininen osaksi markkinointistrategiaa on tehokasta ja tuottavampaa kuin somen pitäminen erillään muusta markkinoinnista. Perinteisemmiksi mielletyt markkinointistrategiat toimivat yhdessä somemarkkinoinnin kanssa.

Sosiaalisen median markkinointi voi omien kokemustemme mukaan olla tuloksekasta ainoastaan silloin, jos yrityksen johto on ottanut sen osaksi yrityksen strategiaa ja antanut siunauksensa ja mieluiten vieläpä budjetin somemarkkinoinnin käyttöön. Jos some koetaan yrityksen johdossa vain erillisenä pienenä asiana, ei sille voi kovin korkeita odotuksiakaan ladata. Tavoitteet, kohderyhmä, sisältö, toiminta ja analysointi – toiminnot tässä järjestyksessä tuovat parhaan tuloksen.

Kuuntele

Voit käyttää somea oppiaksesi ymmärtämään kohderyhmäsi aivoituksia ja näin tehdä potentiaalisista ostajista ostavia asiakkaita. Esimerkiksi avainsanojen ja fraasien analysointi opettaa paljon kohdeyleisön mieltymyksistä. Arvailu ja umpimähkäinen toiminta eivät hyödytä ketään.

Risuista ruusuihin

Ihmiset rakastavat Facebookissa tai Twitterissä valittamista. Valitukset tulisi ehdottomasti käsitellä tehokkaasti. Sosiaalinen media mahdollistaa aidon keskustelun, mikä taas mahdollistaa mahtavan asiakaspalvelukokemuksen! Panosta asiakaspalveluun perinteisempien kanavien lisäksi somekanavissa ja rakenna näin vahvoja asiakassuhteita.

Puskaradio 2.0

Word of Mouth -ilmiö, eli suomalaisittain puskaradio, toimii jopa paremmin internetissä kuin offlinena. Kaikenlaiset someaktiviteetit voivat joko edesauttaa tai estää myyntiä. Suositukset leviävät netissä nopeasti, mikä auttaa tavoittamaan uusia asiakkaita. Kaverin tai sometuttavan suositus on suurin yksittäinen ostopäätökseen vaikuttava tekijä kuluttajakaupassa.

Lähde: Forbes – Using Traditional Marketing Tactics On Social Media

Tsekkaa 1.6. järjestettävä systemaattinen sisällöntuotanto -webinaarimme ja tule mukaan!

New call-to-action

Sisältöstrategia – yrityksen sisältömarkkinoinnin pohja

Sisältöstrategia – yrityksen sisältömarkkinoinnin pohja

Digimarkkinointi

Digimarkkinoinnin suunnittelu

Digimarkkinoinnin suunnittelu ja toteutus on prosessimaista.

Digimarkkinointi