Kaikki tekstit pyrkivät vaikuttamaan, ja niiden tarkoitus on herättää ajatuksia ja tunteita. Poliitikot yrittävät vaikuttaa teksteillään ihmisten mielipiteisiin, kirjojen tarinat viihdyttävät tunteisiin vetoamalla. Mainoksilla vaikuttaminen lienee selvintä, eli niillä pyritään vaikuttamaan ostokäyttäytymiseen.

Markkinointitekstien kirjoittaminen ei ole vain sloganeiden keksimistä, vaikka se voi siltä vaikuttaa. Taustalla on suurempi prosessi, joka lähtee strategian valinnasta, tyylistä ja tavasta puhua. Mainostekstien taustalla on sama ajatus kuin muissakin teksteissä – yksinkertaistettuna: kuka sanoo, mitä ja kenelle. Tärkeää on miettiä etenkin millä äänensävyllä viestitään ja millaista sanomaa halutaan kertoa.

Vetoa tunteeseen tai järkeen

Markkinointi on yksinkertaista, kerro tuotteesta tai palvelusta niin, että ihminen haluaa ostaa sen. Kuitenkaan tänä päivänä markkinointiviestintä ei ole enää suoraviivaista kuluttajan mielenkiinnon ja ostohalun herättämistä, vaan tärkeäksi on noussut mielenkiintoisen sisällön tuottaminen. Etenkin somessa sisällön pitää olla sellaista, että ihmiset jakavat sitä vapaaehtoisesti toisilleen.

Puhtaasti mainoksien tekemisestä on siis siirrytty sisältöjen tekemiseen. Usein ostopäätökset tehdään tunteen perusteella. Tarinallistaminen on noussut tärkeäksi, koska ne saavat meidät kiinnostumaan tuotteesta tai palvelusta ja tarinoiden jättämä tunnejälki auttaa muistamaan sen pitkään – vielä ostopäätöstä tehtäessä.

Tunteeseen perustuvan vaikuttamisen vastakohtana on puhtaasti järkeen perustuva argumentointi, joka usein auttaa perustelemaan ostopäätöksen. Tämän vuoksi faktapohjaista argumentointia ei voi täysin unohtaa mainonnassakaan.

Ajankohtaisuus toimii, suorat käännökset eivät

Tulkitsemme ja ymmärrämme tekstien merkitykset suhteessa aiempiin kirjoituksiin. Siksi mainoksissa tätä voi myös hyödyntää ja rakentaa myös jatkuvaa tarinaa, kuten Elisa Missionarien pitkään jatkunut seikkailu Jenkeissä.

Tulkintamme teksteistä on osittain ympäröivän kulttuurin sanelemaa. Tämän vuoksi usein esimerkiksi suorat käännökset mainosteksteissä eivät yleensä koskaan toimi, vaan tekstit pitää muokata kulttuuriin sopiviksi.

Myös ajankohtaisia tapahtumia voi käyttää hyväksi, kuten Norwegianin paljon julkisuutta saanut mainoslause: Brad is single. Lausahdus itsessään ei liittynyt itse yritykseen tai tuotteeseen, vaan se oli hyvä oivallus ja reagointi maailman tapahtumiin. Tekstit elävät ajassa, ja samalla kun maailma muuttuu ympärillä, pitää tekstien reagoida ympäröiviin muutoksiin.

Mielikuvien voima saa toimimaan

Lukijalle kannattaa antaa aineksia mielikuviin. Kun lukijalle antaa yksityiskohtia, niin mieli täydentää kuvan. Esimerkiksi lause: Tee hyvä teko! on lauseena abstrakti ja se ei synnytä lukijassa tarkkoja mielikuvia. Yksinkertaisesti hyvän teon vaihtoehtoja on niin paljon, ettemme saa mistään konkreettisesta kiinni.

Sen sijaan lauseesta: Lahjoita UNICEFin katastrofirahastoon ja auta lapsia tulvien keskellä! alkaa lukija muodostamaan mielikuvaa tapahtuneesta ja näkee mielessään tulvat ja rääsyiset lapset. Kun pystymme kuvittelemaan tapahtuman, elämme siinä mukana ja viesti on vaikuttavampi.

Opi vaikuttavaksi kirjoittajaksi

Toisten tekstien tarkkailu ja analysointi auttaa ymmärtämään erilaisten tekstien eroja, mutta todellinen työ on kokeilla erilaisia kirjoitustyylejä ja etsiä itselle toimivin tapa kirjoittaa. Hyväksi sanoilla vaikuttajaksi tulee vain kirjoittamalla ja rohkeasti kokeilemalla erilaisia tyylejä ja keinoja. Kaiken keskiössä on se ydinviesti, mikä halutaan kertoa. Sen jälkeen täytyy hioa sisältöä, tarjoilla tunteita ja konkreettisia mielikuvia – samalla kun opettelee itselle luontaisinta tapaa luoda vaikuttavia tekstejä.

Jos kaipaat valmennusta kirjoittamisen tai bloggaamisen suhteen, pyydä meiltä tarjous:

Bloggauskoulutus

Kuuntele kirjoittajan podcast aiheesta

Somevinkki 13: Copywriting ja sisällöntuotanto – mitä eroa?

Copywriting ja sisällöntuotanto – mitä yhteistä ja eroa?

Sisällöntuotanto

Somevinkki 1: Luova kirjoittaminen sisältömarkkinoinnissa

Kokosimme blogiin luovan kirjoittamisen ohjeita, joilla erotut eduksesi sisältömarkkinoinnissa!

Digimarkkinointi

Monikanavaisen digikampanjan suunnittelu ja toteutus webinaari