Ota yhteyttä

Menesty energia-alan markkinoinnissa

Vaikuttavaa viestintää, kannattavia kampanjoita sekä vetoavia videoita – Kuulu on tehnyt kymmenen vuoden aikana kaiken tämän.

Me uskomme, että kuuluisalle kaikki on helpompaa.

Energia-alan markkinointi - tuulivoima

Markkinoinnin perustelu investointina on vaikeaa, kun toimintaympäristö on murroksessa

Muuttuvassa toimintaympäristössä markkinoinnin johdon on vaikea osoittaa markkinointi-investointien tuloksellisuutta, mikä johtaa markkinointipanosten pienenemiseen ja voi lopulta vaikuttaa vaikuttaa yrityksen kilpailukykyyn ja asiakaspotentiaalin menettämiseen.

Jos markkinointiin ei kyetä suuntaamaan riittävästi resursseja ja osaamista, niin tyypillisiä seurauksia ovat:

 1. Menetettyjä markkinaosuuksia ja liikevaihtoa
 2. Rahaa palaa tuottamattomiin asioihin
 3. Heikommat markkinointitulokset ja potentiaalisten asiakkaiden menetys kilpailijoille
 4. Liikevaihdon lasku ja kilpailuedun menetys
 5. Ajan, rahan, ammattitaidon ja uusien ideoiden menetys
 6. Brändi-imago kärsii
 7. Menetetyt potentiaaliset asiakkaat
 8. Asiakkaan tarpeet jäävät huomioimatta ja kehittyminen hidastuu
 9. Markkinointikampanjoiden toimimattomuus ja epäonnistuminen
 10. Jäät jälkeen markkinoiden edelläkävijöistä

Kuulostaako tutulta..?

Me uskomme, että kuuluisalle kaikki on helpompaa ja että menestys kuuluu kaikille

 1. Yrityksesi huomataan
 2. Tavoitat lisää asiakkaita ja sopivia työntekijöitä
 3. Liiketoiminta kasvaa

Oikean kumppanin kanssa asiat helpottuvat. Kuulun tarjoama luova ja strateginen tarinankerronta, videotuotannot sekä monipuoliset digimarkkinoinnin palvelut auttavat yritystänne saavuttamaan tavoitteenne, perustelemaan markkinointi-investointien vaikutusta yrityksen tulokseen ja auttavat luomaan vahvaa brändiä energia-alalla.

Yhteistyö tuo lisäresursseja markkinointiin, auttaa saamaan hallinnan tunteen omasta työstä ja saavutat menestystä pitkällä tähtäimellä. 

Kuululla on ymmärrystä ja erikoisosaamista energia-alan murrokseen

Kuulu ymmärtää energia-alan erityispiirteet ja meillä on lukuisia esimerkkejä onnistuneista yhteistyöprojekteista. Ymmärrämme mitä murroksen keskellä toimiminen on, koska autamme asiakkaitamme muutos- ja murrosaloilla sekä toimimme itsekin kilpaillulla media- ja markkinointialalla.

Empatiamme ulottuu myös yksittäisen asiakkaan tilanteeseen. Ymmärrämme, että jokainen yritys ja asiakas on ainutlaatuinen, ja siksi lähestymistapamme on räätälöity kunkin asiakkaan tarpeisiin. Teemme kaikki projektit yhdessä asiakkaan kanssa mahdollisimman läpinäkyvästi, osallistamme ja olemme kiinnostuneita sinun liiketoiminnastasi, jotta saat parhaan lopputuloksen teidän resursseillanne.

Olemme jo 10 vuoden ajan tehneet yhteistyötä erilaisten asiakkaiden kanssa, ja iso osa Kuulun väestä on ollut myös ostotilanteissa toisella puolella pöytää. Teemme ihminen ihmiselle töitä ja olemme saaneet palautetta erityisesti työntekijöidemme vuorovaikutustaidoista.

Nämä tekijät yhdessä mahdollistavat pitkäjänteisesti menestyksekkään yhteistyön.

 

Pitkäaikainen yhteistyö alan yritysten kanssa tuo näkemystä

Olemme jo vuosia tehneet tiivistä yhteistyötä energia-alalla toimivien yritysten kanssa, kuten Pori Energia, Oulun Energia ja Fennovoima.

Olemme voittaneet useita alan palkintoja, kuten Vuoden huiput voitto Fiskarsin kanssa 2022, Vuoden rekrykampanja 2020, Vuoden paikallinen digikampanja 2019.

Lisäksi olemme ainoa eurooppalainen mainostoimisto, jolla on Storybrand Agency -sertifiointi. Pidämme koko ajan ammattitaitoamme yllä joka kuukausittaisella Growth Academy -johtamisvalmennuksella.

Katso introvideo Cactoksen kehittämästä älykkäästä energiavarastojärjestelmästä

 

 

Näin toteutamme strategiset toimenpiteet markkinointisi avuksi

Tarjoamme luovaa ja strategista tarinankerrontaa, monipuolisia digimarkkinoinnin palveluita, videoita, visuaalisia tuotantoja ja digimarkkinoinnin valmennuksia.
 
Yhteistyö etenee kolmessa vaiheessa:
 
 1. Varaa maksuton konsultointi energiatiimiltäme
 2. Tunnistamme tärkeimmän ratkaistavan kysymyksesi ja luomme innovatiivisia ratkaisuvaihtoehtoja.
 3. Tehdään yrityksestänne omalla alallanne kuuluisa ja menestyksekäs 

Toimintamallimme pähkinänkuoressa

Me Kuululla tiedämme, että markkinoinnin johtaminen energia-alan yrityksissä voi joskus olla stressaavaa tulipalojen sammuttelua. Tarve on löytää kokenut markkinoinnin kumppani, joka ymmärtää toimintanne haasteet, pystyy tarjoamaan monipuolista osaamista ja tekee aikataulussa sen minkä lupaa. Tavoitteemme on auttaa saavuttamaan pitkäjänteistä menestystä ja hallinnan tunnetta energia-alan markkinoijille.

Tiedämme myös, että markkinoinnin investointien perusteleminen tuloksilla voi olla haastavaa, ja monet energia-alan yritykset saattavat jäädä jälkeen kilpailijoistaan, jos he eivät seuraa markkinoiden kehitystä ja sopeuta markkinointistrategiaansa vastaamaan muuttuvia trendejä ja asiakkaiden tarpeita.

Siksi tarjoamme luovaa ja strategista tarinankerrontaa, joka auttaa viestin kirkastamisessa ja erottautumisessa markkinoilla. Tarjoamme monipuoliset digimarkkinoinnin palvelut, videot sekä visuaaliset tuotannot ja digimarkkinoinnin valmennukset, jotka auttavat energia-alan yrityksiä saavuttamaan tavoitteensa ja menestymään alalla.

Olemme jo vuosia tehneet tiivistä yhteistyötä erilaisten energia-alalla toimivien yritysten kanssa.

Olemme voittaneet useita alan palkintoja, kuten Vuoden huiput voitto Fiskarsin kanssa 2022, Vuoden rekrykampanja 2020, Vuoden paikallinen digikampanja 2019 ja olemme ainoa eurooppalainen mainostoimisto, jolla on Storybrand Agency -sertifiointi. Pidämme koko ajan ammattitaitoamme yllä joka kuukausittaisella Growth Academy -johtamisvalmennuksella.

Olemme empaattisia ja ymmärrämme asiakkaidemme tilanteen hyvin. Osaamme ottaa huomioon energia-alan erityispiirteet ja tarjoamme innovatiivisia ratkaisuja asiakkaidemme tarpeisiin. Yhteistyömme etenee kolmessa vaiheessa:

 1. Varaa maksuton konsultointi Kuulun energiatiimiltä
 2. Tunnistetaan nykytilanteen pohjalta tärkein ratkaistava kysymyksenne ja luodaan sille innovatiivisia ratkaisuvaihtoehdotuksia
 3. Tehdään teistä omalla alallanne kuuluisia ja menestyksekkäitä 

Meidän avullamme energia-alan yritykset voivat luottaa siihen, että he saavat vahvan ja luotettavan kumppanin, joka pystyy vastaamaan heidän tarpeisiinsa ja auttamaan heitä saavuttamaan tavoitteensa.

Tarjoamme laajan valikoiman palveluita, jotka auttavat yrityksiä erottumaan kilpailijoistaan ja saavuttamaan pitkäaikaista menestystä markkinoilla. Meillä on vahva kokemus energia-alalta, ja olemme saaneet tunnustusta alan palkinnoissa, mikä osoittaa sitoutumisemme laadukkaaseen ja innovatiiviseen työhön.

Kun energia-alan yritykset tekevät yhteistyötä kanssamme, he saavat käyttöönsä monipuolisen valikoiman digimarkkinoinnin palveluita, visuaalisia tuotantoja ja valmennuksia, jotka auttavat heitä tavoittamaan asiakkaansa tehokkaasti ja rakentamaan brändiään vahvaksi. Lisäksi tarjoamme luovia ja strategisia ratkaisuja viestinnän kirkastamiseen ja erottumiseen markkinoilla.

Olemme sitoutuneet auttamaan asiakkaitamme menestymään alalla ja saavuttamaan pitkäjänteistä menestystä. Uskomme vahvasti, että energia-alan yritykset voivat saavuttaa merkittäviä tuloksia, kun heillä on vahva kumppani, joka ymmärtää heidän toimintansa haasteet ja pystyy tarjoamaan monipuolista osaamista.

Varaa etätapaaminen Kuulun energiatiimin kanssa

 

Kasvata energia-alan yrityksesi myyntiä ja erota kilpailijoista tarinankerronnan ja digimarkkinoinnin avulla. Kuulun tiimi on auttanut asiakkaitaan menestymään jo kymmenen vuoden ajan, ja me uskomme, että voimme auttaa myös sinua.

Varaa siis alta Teams-etätapaaminen kanssamme, niin keskustellaan kuinka voisimme auttaa teidän yritystänne markkinoinnin haasteissa!

 

Katso lisää esimerkkejä markkinoinnin töistämme

Case Tikakoski (Vestera)

Vestera entinen Tikakoski oli Kuulun asiakas neljä vuotta