Sisältömarkkinointi on suurelle osalle yrityksiä jo arkipäivää. Asiakkaille ei tuputeta, vaan heitä houkutellaan ja sitoutetaan kiinnostavilla sisällöillä. Mutta miltä yritysten sisältömarkkinointi käytännössä näyttää? Mitä tavoitteita sille on asetettu ja missä kohdataan suurimmat haasteet?

Haastattelimme aiheesta naapurimme Koodiviidakon Mari Maunua, joka toteutti tutkimuksen sisältömarkkinoinnista osana pro gradu -tutkielmaansa. Tutustu tutkimuksen tuloksiin! Meistä ainakin oli mielenkiintoista, että:

1. Jopa 90 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä kertoi tekevänsä sisältömarkkinointia.

Sisältömarkkinointi näyttää kyselyn perusteella olevan selkeästi digipainotteista, ja suosituimpia sisältötaktiikoita ovat sähköiset uutiskirjeet, uutiset yrityksen verkkosivulla sekä julkaisut sosiaalisessa mediassa. Vastaajista 73 prosenttia aikoo tuottaa digitaalisia sisältöjä tänä vuonna viime vuotta enemmän. Oletko myös sinä mukana?

2. Vastaajat pitivät kaikkia heille esitettyjä sisältömarkkinoinnin tavoitteita jossain määrin tärkeinä.

Yksikään yksittäinen tavoite ei siis noussut ylitse muiden, vaan kaikkea tavoitellaan lähes yhtä paljon. Tämä voi kertoa siitä, että yritykset tavoittelevat sisältömarkkinoinnilla kunnianhimoisesti monia erilaisia hyötyjä samaan aikaan. On myös mahdollista, ettei yrityksissä ole vielä tarkoin pohdittu ja päätetty, mihin sisältömarkkinoinnilla oikein tähdätään. Jotta voisi onnistua, tulisi kuitenkin ehdottomasti tietää mihin tähtää, ja samalla myös mitata tuloksia ja tavoitteiden saavuttamista!

3. Suurimmat haasteet sisältömarkkinoinnin toteuttamisessa syntyvät aikapulasta ja henkilöresurssien puutteesta.

Samat haasteet olivat kyselyn perusteella myös tärkeimpiä tekijöitä, joiden vuoksi osa yrityksistä ei tee sisältömarkkinointia lainkaan. Kuitenkin vain hyvin pieni osa kyselyyn vastanneista yrityksistä kertoi hakevansa sisällöntuotantoon apua yrityksen ulkopuolelta. Ja apuahan kyllä on tarjolla! Kuululta löytyvät tekijät niin tekstin kuin visuaalisen sisällön tuotantoon, blogeihin, viestinnän suunnitteluun, kuviin, sometukseen… Tai jos haluat tehdä kaiken sisältömarkkinoinnin itse, niin koulutamme mielellämme siitä, miten sisältömarkkinointia tehdään tehokkkaasti.

Tiivistelmän tutkimuksen tuloksista voit lukea täältä: http://www.viidakko.fi/media/uutiskuvat/pdf/sisaltomarkkinointi-hypesta-hallintaan.pdf

Somevinkki 1: Luova kirjoittaminen sisältömarkkinoinnissa

Kokosimme blogiin luovan kirjoittamisen ohjeita, joilla erotut eduksesi sisältömarkkinoinnissa!

Digimarkkinointi

Somevinkki 14: Laadukas sisällöntuotanto ja sisältömarkkinointi

somevinkki14 laadukas sisallontuotanto

Digimarkkinointi